https://www.lumories.ee andmekaitsedeklaratsioon 


Teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmine on meie jaoks väga oluline. Teostame kõiki isikuandmete töötlemise toiminguid (nt andmete kogumine, töötlemine, muutmine ja edastamine) kooskõlas Euroopa, Eesti ja Saksamaa andmekaitsealaste õigusaktidega. 

Järgnev privaatsuspoliitika annab teile ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid meie veebisaitidel kogutakse, kuidas neid andmeid kasutatakse ja edastatakse, kuidas saate teavet meile edastatud isikuandmete kohta ja milliseid turvameetmeid kohaldame teie andmete kaitsmiseks. 

Siit leiate järgmise teabe: 
1. Vastutav töötleja 
2. Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus 
3. Andmete edastamine partnerettevõtetele 
4. Andmetöötlus turunduseesmärgil 
5. Veebiesitlus ja veebisaidi optimeerimine 
6. Vahendus partnervõrgustiku kaudu 
7. Sotsiaalmeedia 
8. Isikuandmete vastuvõtjad 
9. Andmesubjekti õigused 
10. Muudatused käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis 

§ 1. Vastutav töötleja 
Meie veebisaitide kaudu toimuva andmetöötluse eest vastutab andmekaitse-eeskirjade tähenduses järgmine isik: 
Lampenwelt GmbH  
Seelbüde 13 
36110 Schlitz 
Saksamaa  
Telefon  +49 (0) 66 42 - 251 9000  
 
Kontaktvorm: https://www.lumories.ee/contact/


Andmekaitseametniku kontaktandmed 
Lampenwelt GmbH 
Seelbüde 13 
36110 Schlitz 
Saksamaa 
E-posti aadress: andmekaitse@lumories.ee 
 
Kui teil on küsimusi andmekaitse kohta või soovite kasutada oma õigusi andmesubjektina (vt allpool), kirjutage ülaltoodud e-posti aadressile. 
 
§ 2. Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus 
Meie veebisaidi külastamine 
Logifailid 
Iga kord, kui kasutate veebisaite/rakendusi, saadab teie vastava lõppseadme veebibrauser teavet meie veebisaidi/rakenduse serverisse, mis salvestatakse ajutiselt logifailidesse. Salvestatud andmekirjed, mis kustutatakse automaatselt 30 päeva möödumisel, sisaldavad järgmist teavet: juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg; külastatud lehe nimi; kasutatud seadme IP-aadress; URL-aadress, kust te meie veebilehtedele jõudsite; edastatud isikuandmete hulk, laadimisaeg, kasutatud veebibrauseri toote- ja versiooniteave ning juurdepääsuteenuse pakkuja. IP-aadressi töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi tuleneb ühenduse loomise tagamisest, meie veebisaidi/rakenduse mugavast kasutamisest ning süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse hindamisest. Teabe põhjal ei ole võimalik teha otsest järeldust teie isiku kohta ja meie seda ei tee. Andmed salvestatakse ja kustutatakse pärast eelnimetatud eesmärkide saavutamist automaatselt.  
 
Jälgimine, küpsised ja sotsiaalmeedia 
Kasutame küpsiseid oma veebisaidi kasutajasõbralikumaks muutmiseks. Mõned meie veebisaidi elemendid nõuavad, et juurdepääsu võimaldav brauser oleks tuvastatav ka pärast veebilehe vahetust. Meie lehel kasutatavad konkreetsed küpsised leiate siit. Lisateavet leiate altpoolt §-de 5-7 alt. 
 
Lepingulise suhte sõlmimine, selgitused ja rakendamine 
Andmete töötlemine enne lepingu sõlmimist 
 
Selleks, et saaksite meie suurepärasest klienditeenindusest kasu enne lepingu sõlmimist, pakume teile põhjalikku professionaalset nõustamist. Ühendust saate võtta: 
 
Kontaktvormi / e-kirja kaudu:  
Te saate kontaktvormi kaudu alati oma küsimustega meie poole pöörduda. Sel juhul töödeldakse teie nime ja e-posti aadressi. Lisaks võite vabatahtlikult esitada täiendavaid isikuandmeid, näiteks oma telefoninumbri või e-posti aadressi. Neid andmeid töödeldakse vähemalt teie poolt esitatud küsimusele vastamiseks, vajaduse korral hiljem ka lepingu sõlmimiseks. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile b ja õigustatud huvi vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile f teile optimaalse klienditeeninduse tagamiseks.  
 
Telefoni teel:  
Meie klienditeenindus nõustab teid ka telefoni teel. Sellisel juhul kogume teie nime ja telefoninumbri. Valikuliselt kogume ka muid isikuandmed, mida te meile nõustamise käigus avaldate, näiteks teie e-posti aadressi või postiaadressi. Neid andmeid töödeldakse vähemalt teie pöördumise lahendamiseks, vajaduse korral hiljem ka lepingu sõlmimiseks. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile b ja õigustatud huvi vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile f teile optimaalse klienditeeninduse tagamiseks. 
 
Lepingulise suhte loomine ja täitmine 
Teie ja Lampenwelt GmbH vahel sõlmitud müügilepingu täitmiseks teie soovide järgi on vajalik isikuandmete töötlemine. Teil on võimalus luua kliendikonto, mille kaudu saate oma andmeid hallata. Samuti pakume võimalust vormistada tellimus ilma kliendikonto kaudu registreerimata. Lepingu täitmiseks töötleme järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, arve ja tarne aadress, makseandmed, e-posti aadress ja soovi korral teie telefoninumber, sünniaeg ning vajadusel teie kliendikonto parool. Kasutame ja säilitame teie andmeid vähemalt lepingu kehtivuse ajal ning kuni seadusejärgse või lepingulise vastutuse lõppemiseni. Lisaks säilitame osa teie andmeid vastavalt kaubandus- ja maksuseaduste sätetele ja säilitamise tähtaegadele. Sellise töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile b ja seadusejärgse kohustuse täitmine vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile c. Sõltuvalt kasutatud makseviisist edastame teie makseandmed tehingute töötlemiseks meie poolt kaasatud makseteenuse pakkujatele. 
 
Andmete töötlemine saadetise kohaletoimetamisel 
Saadetise staatuse teated 
Pärast tellimuse vormistamist saadetakse teile e-posti teel teavitusi teie tellimuse töötlemise ja edastamise kohta, kui olete selleks andnud oma nõusoleku. Te saate uuendatud teavet kuni oma tellimuse täitmiseni. Selle töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile a. Kasutame selleks pakkuja parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 München, teenuseid, kes saab nende teadete koostamiseks vajalikud isikuandmed (nimi, aadress, tellimuse number, e-posti aadress) ja kasutab neid ainult eespool nimetatud eesmärgil vastavalt meie juhistele. Selleks oleme sõlminud parcelLab'iga tellimuste töötlemise lepingu. Lisateavet parcelLab GmbH andmekaitse kohta leiate aadressil https://parcellab.com/privacy-policy/. 
 
Transpordi- ja logistikateenused 
Teeme koostööd transpordi- ja logistikaettevõtetega. Tellitud kauba kohaletoimetamise eesmärgil edastatakse neile teie järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, postiaadress ning vajadusel e-posti aadress ja telefoninumber. Sellise töötlemise õiguslik alus on lepingu täitmine vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile b.  


§ 3. Andmete edastamine partnerettevõtetele 
Sovendus GmbH soodus- ja eripakkumised 
Kui olete huvitatud Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus), sooduspakkumisest ja klõpsate kupongibänneril, edastame teie nime ja e-posti aadressi Sovendus'ele kupongi krüpteeritult ettevalmistamiseks. Eelnevalt edastatakse IP-aadress, mida Sovendus kasutab vaid andmesüsteemi turvalisuse tagamiseks ja muudab selle anonüümseks tavaliselt seitsme päeva pärast. Arve koostamise eesmärgil edastame Sovendus'ele muudetult tellimuse numbri, tellimuse väärtuse koos vääringuga, seansi ID, kupongi koodi ja ajatempli. Sellise töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi meie partneri teenuste pakkumiseks vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile f. 
Lisateavet teie andmete töötlemise kohta Sovendus'e poolt leiate aadressil https://online.sovendus.com/en/online-privacy-notice/.  
 
Zenloop 
Soovime rohkem teavet teie ostukogemuse kohta lehel Lumories.ee.Selleks küsime veebilehel erinevates kohtades tagasisidet teie ostu kohta. Küsitluste saatmise õiguslik alus on meie õigustatud huvi korraldada kliendiküsitlusi pakkumiste parandamiseks vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile f. Teeme seda koos oma partneriga zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berliin. Kui annate meile tagasisidet, kogutakse IP-aadress, teie e-posti aadress, seadme ja brauseri andmed ning statistilised andmed teie ostu kohta. Kui soovite, et Lampenwelt võtaks teiega pärast tagasiside andmist ühendust, võite jätta kontaktiväljale sõnumi ja kinnitada oma soovi. Sellise töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile a, mille annate, kui jätate meile sõnumi ühenduse võtmise sooviga.  
Lisateavet zenloop'i andmekaitse kohta leiate aadressil https://www.zenloop.com/en/legal/privacy/.   


§ 4. Andmetöötlus turunduseesmärgil 
Kui ostate meie veebisaidil tooteid või teenuseid ja sisestate oma e-posti aadressi, võite saada Lampenwelt'ilt ka tehingu ja tootega seotud teavitusi, olenemata sellest, kas olete meie uudiskirja tellinud või mitte. Eesmärk on saata teile reklaami, mis on kohandatud teie tegelikele või eeldatavatele vajadustele, aga mitte tülitada teid asjatu reklaamiga. Selleks kasutab Emarsys meie veebisaitide külastamisel teie brauseris küpsiseid, mis salvestavad muuhulgas teie brauseri tüübi, teie IP-aadressi (krüpteeritud ja lühendatud kujul) ning seansi ja küpsiste ID'd. Need andmed võimaldavad meil mõista teie ostude ajalugu (nt ostetud tooted ja/või otsitud tootekategooriad) pseudonüümsel kujul ja seostada need teie e-posti aadressiga. Lisateavet Emarsys'i kohta leiate aadressil https://emarsys.com/. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Saksamaa kõlvatu konkurentsi vastase seaduse (UWG) § 7 lg 3. Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, klõpsates iga reklaammeili (nt uudiskiri või tootesoovitused e-posti teel) lõpus olevale tühistamise lingile või meie kontaktvormi kaudu, ning keelduda oma e-posti aadressi kasutamisest eespool nimetatud eesmärkidel, ilma et see tooks kaasa muid kulusid kui kulud telefoni ja internetiteenuse kasutamise eest.. 
 
Uudiskiri 
Meie veebisaidil on võimalus tellida tasuta uudiskirja. Uudiskirja saamiseks registreerumisel töödeldakse registreerimisblanketi andmeid (kohustusliku väljana e-posti aadress, soovi korral pöördumisvorm, ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg; ärikliendi puhul ka ettevõtte nimi). Teie isikuandmeid töödeldakse uudiskirja tellimuse kehtivuse ajal. Sellise töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile a. Selleks kasutame double opt-in protseduuri (DOI-protseduur), mille abil registreerite end meie uudiskirjale kinnituslingi kaudu.  
Tagasivõtmise õigus: Te saate selle registreeringu igal ajal edasiulatuvalt tühistada, klõpsates uudiskirja lõpus olevale tühistamise lingile või edastades vabas vormis koostatud tahteavalduse meie kontaktvormi kaudu. Registreeringu tühistamine ei too kaasa muid kulusid kui kulud telefoni ja internetiteenuse kasutamise eest.. Teie andmeid ei kasutata enam uudiskirjade saatmiseks. 


§ 5. Veebiesitlus ja veebisaidi optimeerimine 
Küpsised – üldine teave  
Kasutame oma veebilehtedel nn küpsiseid. Küpsised on väikesed andmehulgad teksti kujul, mille veebiserver saadab teie brauserile. Need salvestatakse vaid teie lõppseadmesse. Küpsiseid saab lugeda ainult see server, mis need eelnevalt salvestas ja need sisaldavad teavet selle kohta, mida ja millal te veebisaidil vaatasite. Küpsised ise tuvastavad ainult teie arvuti IP-aadressi ega salvesta isikuandmeid, näiteks teie nime. Küpsistesse salvestatud andmed ei ole seotud teie isikuandmetega (nimi, aadress jne). Kasutame küpsiseid, et muuta meie veebisait kasutajasõbralikumaks. Mõned meie veebisaidi elemendid nõuavad ka seda, et juurdepääsetav brauser oleks tuvastatav ka pärast lehekülje vahetamist. Meie veebisaidil kasutatavad konkreetsed küpsised leiate siit. Sel viisil kogutud kasutajaandmed pseudonümiseeritakse tehniliste vahendite abil. Seetõttu pole enam võimalik luua seost juurdepääsu omanud kasutajaga. Andmeid ei säilitata koos kasutaja muude isikuandmetega. Te saate ise otsustada, kas lubate küpsiste kasutamist. Ühest küljest saate oma veebilehitseja seadeid (leiate tavaliselt veebilehitseja menüü jaotisest "Valikud" või "Seaded") muutes valida, kas nõustute kõigi küpsistega, saate määrata teavituse küpsise kasutamise korral või keelduda kõigist küpsistest. Teisest küljest saate vabalt otsustada bänneri kaudu, mis kuvatakse meie veebisaidi esmakordsel külastamisel ja mis viitab käesolevale andmekaitsedeklaratsioonile, kas lubate meil küpsiste kasutamist jätkata või keeldute neist. Kui need küpsised ja/või neis sisalduv teave on isikuandmed, on andmetöötluseks tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise ja nende teie lõppseadmesse seadistamise õiguslik alus Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse (TTDSG) §-i 25 lõike 2 punkt 2, muul juhul GDPR'i artikli 6 lõike 1 punkt f, mis võib olla vajalik näiteks andmete hilisemaks töötlemiseks meie süsteemides. Meie huvi lihtsustada kasutajate jaoks veebisaitide kasutamist, on eelnimetatud määruse tähenduses õigustatud. Mõningaid meie veebisaidi funktsioone ei saa pakkuda küpsiseid kasutamata. Selleks on vajalik, et brauser oleks tuvastatav ka pärast veebilehitseja lehekülje muutmist.  
 
Küpsiste kasutamise keelamine on välistatud küpsiste puhul, mis on tehnilistel põhjustel vajalikud, kuna need on hädavajalikud selleks, et saaksime teile meie veebisaiti ja selle sisu kuvada ning pakkuda teile veebisaidi funktsioone. 
 
Küpsiseid kasutatakse analüüsi ja turunduse eesmärgil, et parandada meie veebisaidi ja selle sisu kvaliteeti. Analüüsiküpsiste abil saame teada, kuidas veebilehte kasutatakse ja seeläbi saame oma pakkumist pidevalt optimeerida. Töötlemist teie lõppseadmes, mis põhineb küpsistel või muudel identifikaatoritel (näiteks nn browser fingerprint, pixel’id) ja pole meie veebisaitide toimimiseks tehniliselt vajalikud, teostame ainult teie nõusolekul, mille saate anda meie veebisaitide esmakordsel külastamisel eraldi küpsisebänneri kaudu. Selle küpsisepõhise isikuandmete töötlemise ning nende küpsiste teie lõppseadmesse paigaldamise õiguslik alus on Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse (TTDSG) § 25 lõike 1 esimene lause ja nende töötlemise, mis toimub hiljem väljaspool lõppseadet (nt veebiserverites), tingimusel et see puudutab isikuandmeid, GDPR'i artikli 6 lõike 1 punkt a. Kuni te ei ole andnud oma nõusolekut, ei seadistata küpsiseid, mis pole meie veebisaitide toimimiseks vajalikud. 
 
AT Internet (Piano Analytics) 
Meie veebilehe laiendamiseks ja täiustamiseks ning teile pakutava sisu atraktiivsemaks muutmiseks kasutame pakkuja AT Internet GmbH, Bordeaux analüüsimeetodeid. Sel eesmärgil salvestab andmeid väline teenusepakkuja. Teenusepakkuja serverid asuvad ELi liikmesriikides. Selle meetodiga muudetakse andmed anonüümseks juba kogumisel ja analüüsitakse koondatud kujul. Meie veebisaitide külastamisel edastab teie veebilehitseja andmed automaatselt meie serveritele. Nendeks andmeteks on juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, viitava veebisaidi URL (aadress), kasutatud fail, saadetud andmete hulk, HTTP-vastuse kood, brauseri tüüp ja versioon, võimalikud veebilehitseja laiendused, veebilehtiseja akna laius ja kõrgus, värvisügavus, operatsioonisüsteem ja teie IP-aadress (lühendatud ja anonüümseks muudetud kujul). Teie IP-aadressi kasutatakse vaid geograafilise asukoha analüüsimiseks. Teie IP-aadressi ei salvestata püsivalt ega seostata muude kasutusandmetega. Neid andmeid salvestatakse eraldi muudest andmetest, mida sisestate meie pakkumise kasutamisel. Meil ei ole võimalik neid andmeid konkreetsele isikule omistada. Andmed ei sisalda mingit teavet, mis võimaldaks teha järeldusi isikute kohta. Neid kogutakse ja kasutatakse vaid statistilistel ja analüütilistel eesmärkidel, näiteks pakkumise parandamiseks. Nende analüüside tegemiseks kasutatakse ka küpsiseid, mis salvestatakse teie arvutisse tekstifailide kujul. Need võimaldavad tuvastada arvutisüsteemi, kui veebilehte külastatakse korduvalt. Te saate küpsistest igal ajal oma veebilehitseja seadetes keelduda või need kustutada. Selle tagajärjel võib juhtuda, et te ei saa enam meie portaali kõike funktsioone kasutada. Enamik kasutatavatest küpsistest on niinimetatud "seansiküpsised", mis kustutatakse, kui lõpetate veebilehitseja seansi. Lisaks kasutab AT Internet kahte pikaajalist (püsivat) küpsist, mida säilitatakse 30 päeva või maksimaalselt 12 kuud. 
 
Teave ja õigus esitada vastuväiteid:  
Seda veebisaiti kasutades nõustute ülalkirjeldatud protseduuriga meie veebisaidi kasutamise analüüsimiseks. Lisateavet AT Interneti mõõtmismeetodi kohta leiate AT Internet GmbH veebisaidilt aadressil https://www.atinternet.com/en/data-protection/ 
 
Google Analytics 
Kasutame oma veebisaitidel Google Analytics'i, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Iirimaa ("Google"). Töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile a. Google Analytics kasutab nn küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldab teiepoolset veebisaidi kasutamist analüüsida. Google võib seda teavet kasutada selleks, et hinnata teiepoolset veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi aktiivsuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid veebisaidi ja internetikasutusega seotud teenuseid.  
 
Demograafilised tunnused Google Analytics'i juures  
Oleme sisse lülitanud funktsiooni "demograafilised tunnused". Demograafiliste tunnuste ja huvide aruanded sisaldavad teavet vanuse, soo ja huvide kohta. See võimaldab meil saada meie kasutajatest parema ülevaate, ilma andmeid üksikutele isikutele omistamata. Need andmed pärinevad Google'i huvipõhisest reklaamist ja kolmandate osapoolte külastajate andmetest. Te saate selle funktsiooni igal ajal oma Google'i konto reklaami seadete kaudu välja lülitada või keelata Google Analytics'il oma andmete kogumise ilma teie nõusolekuta küpsisebänneris. Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma veebilehitsejas vastavad seaded, kuid juhime teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle veebisaidi funktsioone täies mahus kasutada. Samuti saate takistada küpsistega kogutud andmete edastamist Google'ile ja teiepoolse veebisaidi kasutamisega (k.a teie IP-aadress) seotud andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides järgneval lingil (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) saadaoleva veebilehitseja pistikprogrammi. Alternatiivina veebilehitseja pistikprogrammi installimisele saate oma nõusoleku igal ajal andmekaitsesätetes tagasi võtta. Sellega seadistatakse teie seadmesse nn loobumisküpsis, mis takistab Google Analytics'il edaspidi teie andmete kogumist selle veebisaidi külastamisel. Pidage meeles, et kui kustutate küpsised oma veebilehitseja seadetes, võib ka Google Analytics loobumisküpsise kustutada ja on võimalik, et peate selle uuesti aktiveerima. Lisateavet Google Analytics'i toimimise ning selle teenuse kasutustingimuste ja andmekaitse-eeskirjade kohta leiate aadressil https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ või aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=en. Juhime tähelepanu sellele, et meie veebisaitidel kasutatakse Google Analytics'it laiendiga anonymizeIP ja seetõttu töödeldakse IP-aadresse ainult lühendatult, et välistada igasugune viide isikule. 
 
Google Signals 
Kasutame Google Analytics'i tehnilist laiendust "Google Signals". See on seadmeülene jälgimise süsteem, mis võimaldab jälgimist eri seadmetes. See võimaldab seostada veebisaidi külastaja erinevate lõppseadmetega. See toimub vaid juhul, kui külastaja on veebisaidi külastamisel sisse loginud Google'i teenusesse ja samal ajal aktiveerinud oma Google'i konto seadetes "isikustatud reklaami" valiku. Ka sel juhul puudub meil juurdepääs isikuandmetele ja kasutajaprofiilidele, need jäävad meile anonüümseks. 
 
Exactag GmbH 
Kasutame oma veebisaidil optimeerimise eesmärgil Exactag GmbH küpsiseid. Need küpsised tuvastavad kasutajad ja saadavad iga kord veebisaidi laadimisel veebilehitseja kaudu unikaalse küpsise ID, ajatempli ja teavet kasutajate varasemate tegevuste kohta veebisaidil. Küpsistes salvestatud teave on täielikult anonüümne ega sisalda isikuandmeid. Sellegipoolest võimaldavad need täpset tuvastamist ja võimaldavad Exactag'il veebisaidi külastust analüüsida. Kogu teavet töödeldakse ainult Saksamaal. Ühtegi kasutaja profiili ei looda. Lisateavet leiate aadressil https://exactag.com/privacy-policy/.  
 
 
Google Ads Remarketing 
Kasutame oma veebisaitidel teenuseid Google Ads Remarketing või "Similar Target Groups", mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Iirimaa ("Google"). Nende teenuste abil saame teile saata reklaamsõnumeid seoses meie veebipoega, näiteks kuvada huvipakkuvaid tootepakkumisi teiste teenusepakkujate veebisaitidel, kes samuti neid Google'i teenuseid kasutavad (Google Display Network "partnerid"). Lisaks võime kasutada Google Ad Remarketing teenust, et tuletada teile meelde teie tellimuse lõpetamist sõnumi kaudu teiste Google Display Network pakkujate veebisaitidel, kui teil jäi hiljuti meie veebipoes tellimus lõpetamata. Seda tehakse küpsisetehnoloogia abil. Sel eesmärgil salvestab Google teie veebilehitsejasse väikese numbrijadaga faili (nn küpsise ID), et jätta teid meie veebisaitide külastajana meelde ja koguda täiendavaid anonüümseid andmeid meie veebisaitide kasutamise kohta. Meie salvestame küpsise ID ja seda kasutatakse ainult teie veebilehitseja üheseks tuvastamiseks, mitte teie isiku tuvastamiseks. Nende teenuste kaudu ei koguta ega salvestata teie isikuandmeid. Kasutame Google Remarketing teenust ka erinevates seadmetes. See tähendab, et kui te näiteks alustate meie veebipoes ostmist nutitelefonis ja lõpetate selle sülearvutis, saame teieni jõuda eespool nimetatud personaliseeritud reklaamsõnumitega ka teistes seadmetes, mida te kasutate. See on võimalik vaid siis, kui olete andnud nõusoleku, et Google lingib teie veebi ja rakenduste sirvimisajaloo teie Google'i kontoga ja kasutab teie Google'i kontolt saadud teavet veebis kuvatavate reklaamide isikupärastamiseks.Sel juhul kasutab Google nende registreeritud kasutajate andmeid koos Google Analytics'i andmetega, et luua ja määratleda sihtrühmade nimekirjad seadmeüleseks taasturundamiseks. Selle funktsiooni toetamiseks kogub Google Analytics nende kasutajate Google'i poolt autenditud ID-d. Need Google'i andmed seotakse ajutiselt meie Google Analytics'i andmetega, et moodustada meie sihtrühmad. Kontrollige oma Google'i konto privaatsusseadeid, et Google ei saaks teie veebi ja rakenduste sirvimisajalugu teie Google'i kontoga siduda. Selleks, et saaksime teile sõnumiga meelde tuletada meie veebipoes lõpetamata tellimust, ei edastata Google'ile isikuandmeid, vaid ainult asjaolu, et tahtsite salvestatud küpsise ID'ga teha meie veebipoes tellimuse, kuid ei lõpetanud seda, samuti kavandatava tellimuse koguhinna ("ostukorviedastus"). Lisateavet Google'i uuestiturustamisteenuste, andmete töötlemise üksikasjade kohta nende teenuste puhul ja andmekaitse-eeskirjad leiate aadressil https://policies.google.com/technologies/ads. Google'i poolt küpsiste kasutamist saate püsivalt keelata, kui laadite alla ja salvestate lingil (https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656) saadaoleva veebilehitseja pistikprogrammi või klõpsate vastavale loobumise lingile käesoleva jaotise alumises osas, vajaduse korral järgige kuvatavaid juhiseid. Google'i reklaamisätete abil saate ise otsustada, millist reklaami te näete ja loobuda huvipõhiste reklaamide kuvamisest. 
 
Google Ads Conversion Tracking 
Lisaks kasutame Google Ads teenuse raames nn konversiooni jälgimist. Kui klõpsate Google'i reklaamil, salvestatakse teie arvutisse/lõppseadmesse konversiooni jälgimiseks küpsis. Need küpsised aeguvad 30 päeva möödudes, ei sisalda isikuandmeid ja seega pole nende eesmärk isikutuvastus. Konversiooniküpsise abil kogutud infot kasutatakse konversiooni jälgimise valinud Ads'i klientide konversioonistatistika koostamiseks. Andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR'i artikli 6 lõike 1 punkt a. 
Te võite küpsiste salvestamisest keelduda oma veebilehitseja vastava seadistuse abil. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et niimoodi toimides ei pruugi teil olla võimalik selle veebisaidi kõiki funktsioone täies mahus kasutada. Samuti on teil võimalik Google'is olevaid huvipõhiseid ja ka veebis leiduvaid Google'i huvipõhiseid (Google'i kuvavõrgus) pakkumisi oma veebilehitsejas deaktiveerida, kui aktiveerite aadressil https://myadcenter.google.ee/home nupu "väljas" või sooritate deaktiveerimise aadressilhttps://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Rohkem infot sarnaste seadistamisvõimaluste ja andmekaitse kohta Google'is leiate aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=de. 
 
Google reCAPTCHA 
Kasutame oma veebisaitidel teenust "Google reCAPTCHA" (edaspidi "reCAPTCHA"). Selle teenuse pakkuja on samuti Google. reCAPTCHA abil saab kontrollida, kas meie veebisaidile (nt kontaktvormi) sisestab andmeid inimene või automatiseeritud programm. Selleks analüüsib reCAPTCHA erinevate tunnuste alusel veebisaidi külastaja käitumist. Analüüs käivitub automaatselt niipea, kui veebisaidi külastaja siseneb veebisaidile. reCAPTCHA analüüsib ja hindab erinevat informatsiooni (nt IP-aadress, külastaja veebisaidil viibimise aeg või külastaja poolt arvutihiirega tehtavad liigutused). Analüüsi käigus kogutud andmed edastatakse Google'ile. reCAPTCHA analüüs toimub täielikult muude tegevuste taustal. Veebisaidi külastajat ei informeerita analüüsi toimumisest. Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR'i artikli 6 lõike 1 punkt c koostoimes GDPR'i artikliga 32. Funktsiooni "reCAPTCHA" eesmärk on kaitsta meie süsteeme ja seega ka teie sinna salvestatud andmeid automatiseeritud sisendite eest (nt nn robotid). Lisateavet teenuse Google reCAPTCHA, samuti andmekaitse kohta leiate aadressidel https://policies.google.com/privacy?hl=de ja https://www.google.com/recaptcha/about/. 
Google Consent Mode 
Me kasutame Google Consent Mode liidest. Teenuse pakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Iirimaa ("Google"). Teie nõusolek küpsiste kohta edastatakse liidesele Consent Mode. On kaks uut Google Consent Mode parameetrit, mis haldavad meie veebisaidil analüüsi eesmärkidel kasutatavaid küpsiseid. 
Consent Mode võimaldab meil veebisaidi haldajana koodisegmentidele tuginedes kohandada oma tegevus teie poolt antud nõusolekust lähtuvalt. Selle jaoks edastatakse teie IP-aadress Google'ile teie nõusolekust sõltumata. Andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR'i artikli 6 lõike 1 punkt f. 
 
Google Tag Manager 
Kasutame Google'i teenust Google Tag Manager. Märgendid (tag) on meie veebisaidil olevad väikesed koodielemendid, mis veebisaidiga suhtlemisel teatud juhtudel käivituvad ja saadavad mõõdetud andmed kasutatud kolmandate osapoolte programmidele (nt Google Analytics). Tag Manager ise ei kasuta küpsiseid ega kogu isikuandmeid. Tag Manager tagab teiste märgendite käivitamise, mis teatud juhtudel võivad koguda isikuandmeid ja seada küpsiseid (nt kasutatavad kolmandate osapoolte programmid). Tag Manager nendele andmetele ligi ei pääse. Õiguslik alus on Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse (TTDSG) §-i 25 lõike 2 punkt 2. 
 
CRM Ads 
Kasutame Google Ads Customer Match’i (Google Customer Match, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa), samuti Facebook Customer Match’i ja Criteo Customer Match’i (edaspidi: Partner). Tegemist on funktsiooniga, mis aitab Google'i otsingus, Google Shopping vahekaardil, Gmail’is, YouTube’s, Google Network’is, samuti Facebook'i ja Criteo reklaamidega tõhusamalt ja isikupärastatud viisil jõuda potentsiaalsete ja olemasolevate klientideni. Google Ads Customer Match’i kasutatakse eelkõige taasturundamiseks, kampaaniate optimeerimiseks ja konversioonimäära suurendamiseks. Reklaami isikupärastamine põhineb sihtrühmadesse jaotamisel ning seda teostavad Partnerid teie Google'i ja Facebook'i kasutajakontode andmete põhjal ning teie Partnerite toodete kasutamisega seotud tegevuste ja huvide põhjal. Customer Match programm võimaldab meile reklaamijana sihipärasemat lähenemist ja tagab näiteks, et partnerite kaudu kuvatav reklaam on kohandatud sihtrühmade huvidele, mis lähtuvad meie poe külastamisest. Customer Match ei nõua eraldi küpsiseid, sest Partnerite poolt pakutavat personaalset reklaami näete vaid juhul, kui olete andnud vastava nõusoleku küpsiste paigaldamiseks meie küpsisebänneris või muul viisil. Partnerid vajavad meie klientide andmeid, et kontrollida, kas te pole juba nende kasutaja. Seejuures ei looda ega laiendata kasutajaprofiili. Partnerid ei saa teie tegelikke andmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber), vaid ainult nn räsikoodi, mis on loodud ühesuunalise krüpteerimise teel. Neid räsikoode võrdlevad meie Partnerid oma kasutajate andmebaasiga. Nad ei saa andmeid dekrüpteerida, see toimub vaid juhul, kui vastavad andmed on nende enda andmebaasis juba olemas. Seega ei satu üleslaaditud kliendiandmed Partnerite kätte, nad saavad vaid tuvastada, kas nimetatud andmed on neil juba olemas või mitte. Juhul kui neil andmeid ei ole, ei saa nad kliendiandmete põhjal loodud räsikoode dekrüpteerida.  
Muul juhul sobivad Partneritel olevad andmed ja räsikoodid kokku ja see võimaldab moodustada sihtrühma. Pärast sihtrühmade moodustamist üleslaaditud andmed kustutatakse.  
 
Klientide võrdlemise või Customer Match'i kasutamise õiguslik alus on nõusolek vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile a. Klientide võrdlemise protsess, eelkõige ühesuunaline krüpteerimine kaitseb meie klientide isikuandmeid ja takistab Partneritel saada andmeid isikute kohta, kes pole neid andmeid oma kasutajakontol veel esitanud. Kui te ei soovi seda, saate Partnerite-poolse andmetöötluse deaktiveerida järgmistel linkidel: 
Google: https://myadcenter.google.com/home 
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy  
Criteo: https://www.criteo.com/privacy/ 
 
Klientide võrdlemise raames toimuva andmetöötluse kohta oleme sõlminud Partneritega tellimuste töötlemise lepingu. Samuti oleme sõlminud Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud tüüptingimustega lepingud andmete edastamiseks USA-sse. 
 
 
Criteo 
Kasutame oma veebisaitidel pakkuja Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Prantsusmaa, teenust. See on taasturundamiseteenus, mis ühendab võrgustikuks mitmeid teisi kolmanda osapoole teenusepakkujaid, et pakkuda võimalikult laia valikut kasutajaga seotud reklaami ja muid reklaammaterjale. Meie veebilehe külastamisel seab Criteo teie veebilehitsejasse anonüümse veebisaidi küpsise. Kogutud andmed on muuhulgas: küpsise ID-d, räsikoodina e-posti aadressid, mobiilreklaami ID-d ja teised tehnilised ID-d, mis võimaldavad Criteo'l isikute käitumist veebis individuaalselt jälgida, ilma et nad oleksid otseselt tuvastatavad. Meie ja Criteo SA kaasvastutame teenuse kasutamise eest GDPR'i ja muude andmekaitse-eekirjade tähenduses. Meie ja Criteo vahel on sõlmitud kokkulepe kaasvastutuse kohta (GDPR'i artikkel 26). See näeb muu hulgas ette, et kaasvastutavad töötlejad peavad kokku leppima andmesubjektide poolt esitatud taotluste ja päringute täitmise viisi. Kuna saame kontrollida ja mõjutada ainult teenuse kasutamist oma veebisaitidel, kuid mitte meie reklaamide edastamist teistele Criteo võrgustikku kuuluvatel veebisaitidel, jaguneb vastutus järgmiselt: 
 
- Criteo tagging´u integreerimine ja kasutamine meie veebisaitidel: vastutame meie, tehnilise keeldumise võimalus lingi kaudu (vt altpoolt); 
- analüüsi- ja hindamisprotsess meie reklaamide paigutamiseks Criteo võrgustiku veebisaitidel: vastutab Criteo, seadistamine võimalik aadressil https://www.criteo.com/privacy/  https://www.criteo.com/privacy/; 
- kaastöötlemist võimaldava nõusoleku andmise protsessi tehniline lahendus: vastutab Criteo, mis kuvab hüpikaknad, kui kasutaja puutub esmakordselt kokku Criteo võrgustiku reklaamiga ja saab kasutajalt nõusoleku reklaamide paigutamiseks (nõusoleku tagasivõtmise võimaluse kohta vt altpoolt). 
 
Criteo võib teid tuvastada ka teistel veebisaitidel määratud tehniliste ID-de põhjal ja jälgida ning hinnata teie sirvimiskäitumist ka neil veebisaitidel.  
 
Nõusoleku tagasivõtmine: 
Criteo kasutamise deaktiveerimiseks oma veebilehitsejas klõpsake vastavat linki allpool selles jaotises. 
 
Lisateavet Criteo kohta, selle teenuse kaudu toimuva andmetöötluse üksikasjad ja Criteo andmekaitse-eeskirjad leiate aadressil https://www.criteo.com/privacy/. Criteo kasutamise deaktiveerimiseks oma veebilehitsejas klõpsake siin. Teenuse kasutamise õiguslik alus on GDPR'i artikli 6 lõike 1 punkt a. Õigustatud huvi seisneb eespool nimetatud eesmärkide saavutamises. 
 
ContentSquare 
Kasutame oma veebisaidil küpsist "ContentSquare", mille pakkuja on ContentSquare S.A.S., Landsbergerstraße 155 Haus 3, Stockwerk, 4, 80687 München. Sellega kogutakse kasutajate suhtlusandmeid anonüümselt, et optimeerida kasutajakogemust- ja sõbralikkust küpsiste abil. Sellise isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi vastavalt GDPR'i artikli 6 lõike 1 punktile f, mis seisneb eespool nimetatud turunduseesmärkides. Lisateavet ContentSquare'i kohta leiate aadressilhttps://contentsquare.com/privacy-center/. Te saate oma nõusoleku küpsise kasutamiseks igal ajal andmekaitse seadetes tagasi võtta. 


§ 7. Sotsiaalmeedia  
Facebook  
Kasutame oma veebisaidil tööriista Meta Platforms Pixel, mille pakkujaks on Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Squere, Grand Canal Harbur, Dublin 2, Iirimaa. Kasutades Meta Platforms Pixel’it võimaldate meil oma pakkumist täiustada ja muuta see teile kui kasutajale huvitavamaks. Kasutamise õiguslik alus on GDPR'i artikli 6 lõike 1 punkt a. Facebook integreerib Facebook Pixel’i kohe meie veebisaidi külastamisel ja võib salvestada teie seadmesse küpsise. Kui logite seejärel Facebook'i sisse või külastate meie lehekülge sisselogituna, märgitakse meie veebipakkumise külastus teie profiili. Facebook Pixel kogub järgmisi andmetüüpe, mille leiate Meta andmekaitseteabest aadressil https://www.facebook.com/privacy/policy/. 
 
Pinterest 
Kasutame Pixel (Pinterest Tag), mille pakkuja on der Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa, Saksamaal, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis. Pixel’i kaudu koguvad Pinterest Europe Limited ja Lampenwelt kaasvastutusel teavet kasutamise kohta (nt teave vaadatud toodete kohta) ja edastavad selle ettevõttele Pinterest Europe Limited. Pinterest Europe Limited'ile edastatud andmete edasise andmekaitse-eeskirjadele vastava töötlemise eest vastutab üksnes Pinterest Europe Limited. Seda Pinterest Europe Limited'ile esitatud teavet saab seostada teiega, kasutades muid andmeid, mida Pinterest Europe Limited on teie kohta salvestanud näiteks sotsiaalvõrgustikus "Pinterest" oleva konto kaudu. Pixel’i kaudu kogutud teabe põhjal saab teie Pinterest’i kontol kuvada huvipõhist reklaami (taasturundus). Pinterest Europe Limited võib Pixel’i abil kogutud teavet ka koondada ning Pinterest Europe Limited võib koondatud teavet kasutada enda ja kolmandate isikute turunduseesmärkidel. Näiteks võib Pinterest Europe Limited teie sirvimiskäitumise põhjal sellel veebisaidil järeldada teatud huvisid ja kasutada seda teavet ka kolmandate osapoolte pakkumiste reklaamimiseks. Pinterest Europe Limited võib ühendada Pixel’i kaudu kogutud teabe muu teabega, mida Pinterest Europe Limited on kogunud teie kohta teiste veebisaitide kaudu ja/või seoses sotsiaalvõrgustiku "Pinterest" kasutamisega, nii et Pinterest Europe Limited saab salvestada teie kohta profiili. Seda profiili võib kasutada turunduseesmärgil. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR'i artikli 6 lõike 1 punkt a. 
Lisateavet Pinterest Europe Limited'i andmekaitse kohta leiate aadressil https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
  
Siin saate teostada ka andmesubjekti õigusi (nt õigus andmete kustutamisele) seoses andmetega, mida Pinterest Europe Limited töötleb andmekaitse osas vastutava töötlejana. Selle teenuse jaoks vajalikke küpsiseid (nn turundusküpsised) kasutame ainult teie nõusolekul. Saate oma nõusoleku igal ajal meie eelistuste rakenduses tagasi võtta. 
 
Youtube  
See veebisait sisaldab videosid YouTube'i veebisaidilt. Veebisaidi operaator on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. 
Kasutame YouTube'i No-Cookies funktsiooni, mis tähendab, et oleme aktiveerinud laiendatud andmekaitse. Videotele ei pääse ligi youtube.com, vaid youtube-nocookie.com kaudu. 
YouTube pakub seda ise ja tagab seeläbi, et YouTube ei salvesta esialgu teie seadmesse küpsiseid. Kõnealustele lehekülgedele sisenemisel edastatakse aga IP-aadress ja muud punktis 4 nimetatud andmed ning teavitatakse teid sellest, milliseid meie veebisaite olete külastanud. Seda teavet ei saa teiega seostada, kui olete lehele sisenedes YouTube'i või mõnda teise Google'i teenusesse sisse logitud. 
Niipea kui alustate lisatud video esitamist sellel klõpsates, salvestab YouTube teie seadmesse laiendatud andmekaitserežiimi kaudu ainult küpsised, mis ei sisalda isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui olete parajasti Google'i teenusesse sisse logitud. Neid küpsiseid saab veebilehitseja vastavate seadete ja laienduste abil keelata. 
Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa – andmekaitsedeklaratsioon: https://policies.google.com/privacy,  
Opt-Out: https://myadcenter.google.com/home,  
PrivacyShield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 


§ 8. Isikuandmete vastuvõtjad 
Andmetöötluses toetavad meid osaliselt teenusepakkujad ja tehnoloogiapartnerid, kes töötlevad meie nimel isikuandmeid. Need teenusepakkujad on seotud meiega isikuandmete töötlemise lepingu või kaasvastutavate töötlejate kokkuleppe alusel, mis lubab neil andmeid töödelda ainult meie ärilistel eesmärkidel ja meie juhiste alusel. Teenusepakkujad on peamiselt tehniliste teenuste pakkujad (sealhulgas sidusettevõtted) meie IT-infrastruktuuri ja käesoleva veebisaidi hoolduse, majutuse ning tugiteenuse jaoks, samuti postituste ja muu turundustegevuse pakkujad, aga ka muud välised teenusepakkujad (nt juriidiline tugi, raamatupidamisteenuse osutajad jne). Samuti edastame teie andmeid kuller- ja postiteenuse osutajatele, et toimetada teieni meie veebipoest tellitud kaubad.  


§ 9. Andmesubjekti õigused 
Kui teie isikuandmeid töödeldakse, olete teie andmesubjekt GDPR'i tähenduses ja teil on järgmised õigused vastutava töötleja suhtes: 
 
Teavitamine, parandamine, töötlemise piiramine ja kustutamine 
Teil on õigus igal ajal saada tasuta teavet teie kohta salvestatud andmete, nende päritolu ja saajate ning meie veebisaitide kaudu teostatud andmetöötluse eesmärgi kohta. Lisaks on teil õigus oma isikuandmeid parandada, kustutada ja piirata nende töötlemist, kui õiguslikud tingimused on täidetud. 
 
Andmete ülekandmise õigus 
Teil on õigus saada teiega seotud isikuandmeid, mille olete meile kui vastutavale töötlejale esitanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Saame seda õigust täita, edastades teile CSV-ekspordi teie kohta töödeldud kliendiandmetest. 
 
Õigus teabele 
Kui olete vastutavale töötlejale esitanud nõude andmete parandamiseks, kustutamiseks või töötlemise piiramiseks, on vastutav töötleja kohustatud teavitama kõiki vastuvõtjaid, kellele teid puudutavad isikuandmed on avaldatud, andmete parandamisest või kustutamisest või töötlemise piiramisest, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Teil on õigus saada vastutavalt isikult teavet nende vastuvõtjate kohta. 
 
Õigus esitada vastuväiteid 
Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutava isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub GDPR'i artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel, sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes. Vastutav töötleja ei töötle isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et andmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õiguslike nõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega. Kui te esitate vastuväite otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise suhtes, ei tohi teie isikuandmeid sellisel eesmärgil enam töödelda. Seoses infoühiskonna teenuste kasutamisega ja sõltumata direktiivis 2002/58/EÜ sätestatust võite te kasutada oma õigust esitada töötlemisele vastuväiteid, tehes seda automatiseeritud vahendite teel.  
 
Andmekaitsealase nõusoleku tagasivõtmine 
Te saate meile antud nõusoleku edasiulatuvalt igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid. 
 
Automatiseeritud töötlusel põhinev üksikotsus, sealhulgas profiilianalüüs 
Teil on õigus, et teie kohta ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, kui sellised otsused tooksid kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldaksid teile märkimisväärset mõju. Seda ei kohaldata, kui (1) otsus on vajalik teie ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, (2) on lubatud vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud ka asjakohased meetmed teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks, või (3) põhineb teie selgesõnalisel nõusolekul. Need otsused ei tohi põhineda GDPR'i artikli 9 lõikes 1 osutatud eriliiki isikuandmetel, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artikli 9 lõike 2 punkti a või g ning kehtestatud on asjakohased meetmed teie õiguste, vabaduste ja õigustatud huvide kaitsmiseks. Punktides 1 ja 3 osutatud juhtudel rakendab vastutav töötleja asjakohaseid meetmeid, et kaitsta teie õigusi ja vabadusi ning õigustatud huve, vähemalt õigust otsesele isiklikule kontaktile vastutava töötlejaga, et väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus. 
 
Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus 
Ilma et see piiraks muude õiguskaitsevahendite kasutamist, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui te olete seisukohal, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub ELi isikuandmete kaitse üldmäärust. Järelevalveasutus, kellele kaebus esitatakse, teavitab kaebuse esitajat kaebuse menetlemise käigust ja tulemusest, sealhulgas GDPR'i artikli 78 kohasest õiguskaitsevahendi kasutamise võimalusest. 
 
Juhul, kui te leiate, et teie isikuandmete töötlemisel on rikutud teie õigusi, võite Eestis pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee) või kohtu poole. 


§ 10. Muudatused käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis 
Me jätame endale õiguse muuta vajadusel käesolevat andmekaitsedeklaratsiooni ilma eelneva etteteatamiseta. Palun kontrollige seda lehekülge regulaarselt, et näha, kas andmekaitsedeklaratsioonis on tehtud muudatusi. 
 
Seisuga jaanuar 2024 
Teie Lampenwelt GmbH